Importera och exportera dBASE-filer

Du kan öppna och spara data i dBASE-filformatet (filtillägget *.dbf) i LibreOffice Base eller i ett kalkylblad. I LibreOffice Base är en dBASE-databas en mapp som innehåller filer med filtillägget .dbf. Varje fil motsvarar en tabell i databasen. Formlerna och formateringen går förlorade när du öppnar och sparar en dBASE-fil från LibreOffice.

Så här importerar du en dBASE-fil till en tabell

 1. Välj Arkiv - Öppna.

 2. Leta reda på *.dbf-filen som du vill importera.

 3. Klicka på Öppna.

  Dialogrutan Importera dBASE-filer öppnas.

 4. Klicka på OK.

  dBASE-filen öppnas som en ny Calc-tabell.

  Varningssymbol

  Om du tänker spara tabellen som en dBASE-fil får du inte ändra eller ta bort den första raden i den importerade filen. Den här raden innehåller information som krävs i en dBASE-databas.


Så här importerar du en dBASE-fil till en databastabell

En LibreOffice Base-databastabell är egentligen en länk till en befintlig databas.

 1. Välj Arkiv - Nytt - Databas.

 2. Skriv ett namn på databasen i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

 3. Klicka på Spara.

 4. Markera "dBASE" i rutan Databastyp i dialogrutan Databasegenskaper.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Bläddra.

 7. Leta reda på den katalog som innehåller dBASE-filen och klicka på OK.

 8. Klicka på Skapa.

Så här sparar du ett kalkylblad som en dBASE-fil

 1. Välj Arkiv – Spara som.

 2. I rutan Filformat väljer du "dBASE-fil".

 3. Skriv ett namn för dBASE-filen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

Symbolen Info

Det är bara data i den aktuella tabellen som exporteras.


Stötta oss!