Välja utdataområde för pivottabell

Klicka på kommandoknappen Mer i dialogrutan Pivottabell. Dialogrutan utvidgas.

I listrutan Utdata till kan du välja ett namngivet område, där pivottabellen ska skapas. Om utdataområdet inte har något namn, anger du adressen för områdets övre vänstra cell i fältet till höger om listrutan Utdata till. Du kan också klicka med musen på cellen för att mata in cellens adress här.

Om du markerar kryssrutan Ignorera tomma rader tas de inte med i beräkningen när pivottabellen skapas.

Om kryssrutan Identifiera kategorier är markerad så identifieras och tilldelas kategorierna efter sina rubriker när pivottabellen skapas.

Open file with example:

Stötta oss!