Gruppera pivottabeller

Den färdiga pivottabellen kan innehålla många olika poster. Genom att gruppera dem blir resultatet tydligare.

  1. Markera en cell eller ett cellområde i pivottabellen.

  2. Välj Data - Grupp och disposition - Grupp.

Beroende på formatet på de markerade cellerna, så läggs antingen ett nytt gruppfält till i pivottabellen eller så visas någon av de två dialogrutorna för Gruppera, för numeriska värden eller för datumvärden.

Pivottabellen måste ordnas så att gruppering kan användas.

Open file with example:

Stötta oss!