Redigera pivottabeller

Klicka på en av knapparna i pivottabellen och håll ner musknappen. Vid muspekaren visas en symbol.

Genom att dra knappen till en annan position i samma rad kan du ändra kolumnernas ordning. Om du drar knappen till rubrikradsområdet (i tabellens vänstra kant) kan du ändra en kolumn till en rad.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Om du vill ta bort en kommandoknapp från tabellen drar du ut den från tabellen. Släpp musknappen när muspekaren har förvandlats till ett förbudstecken på tabellarket. Kommandoknappen är då borttagen.

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

I pivottabellen kan du använda dra och släpp eller klipp/klistra för att ändra datafältens ordningsföljd.

Inom pivottabeller kan du döpa om fält, fältmedlemmar, delsummor (med vissa begränsningar) och totalsummor. Du gör detta genom att skriva över det ursprungliga namnet med ett nytt namn.

Open file with example:

Stötta oss!