Skapa pivottabeller

  1. Placera markören i ett cellområde som innehåller värden, rad- och kolumnrubriker.

  2. Choose Insert - Pivot Table. The Select Source dialog appears. Choose Current selection and confirm with OK. The table headings are shown as buttons in the Pivot Table dialog. Drag these buttons as required and drop them into the layout areas "Filters", "Column Fields", "Row Fields" and "Data Fields".

  3. Dra knapparna till något av de fyra områdena "Sidfält", "Kolumnfält", "Radfält" och "Datafält".

Drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the generated pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the generated pivot table to use another page field as a filter.

Om knappen släpps i området Datafält får den en bildtext som också visar formeln som ska användas för att beräkna data.

  1. Du kan när som helst ändra ordningen på knapparna genom att flytta dem med musen till en annan plats i området.

  2. Du lägger tillbaka en kommandoknapp genom att flytta den från området till de andra kommandoknapparna med musen.

  3. För att öppna dialogen Datafält så dubbelklickar du på en av knapparna i området för Radfält eller Kolumnfält. Använd sedan dialogen för att välja om/hur mycket LibreOffice ska beräkna visade delresultat.

Exit the Pivot Table dialog by pressing OK. A Filter button will now be inserted, or a page button for every data field that you dropped in the Filters area. The pivot table is inserted further down.

Öppna fil med exempel:

Stötta oss!