Pivottabell

Med en pivottabell (tidigare benämning Datapilot) kan du kombinera, jämföra och analysera stora datamängder. Du kan visa olika sammanfattningar av källdata och visa detaljer för intressanta områden och skapa rapporter.

En tabell som har skapats som en Pivottabell är en interaktiv tabell. Du kan ordna, kasta om eller sammanfatta data efter olika utgångspunkter.

Open file with example:

Stötta oss!