Filtrera cellområden

Du kan använda flera filter när du vill filtrera cellområden i tabeller. Ett standardfilter använder de alternativ som du anger för att filtrera data. Ett autofilter filtrerar data enligt ett visst värde eller en sträng. För avancerade filter används filtreringsvillkor från celler som angetts.

Så här använder du ett standardfilter på ett cellområde

 1. Klicka i cellområdet.

 2. Choose Data - More Filters - Standard Filter.

 3. Ange filteralternativ i dialogrutan Standardfilter.

 4. Klicka på OK.

  Posterna som matchar filteralternativen som du anger visas.

Så här använder du ett autofilter på ett cellområde

 1. Klicka i ett cell- eller databasområde.

  Symbolen Tips

  Om du vill använda flera autofilter för samma tabell, måste du först definiera databasområden och sedan använda autofiltren för databasområdena.


 2. Choose Data - AutoFilter.

  En pilknapp läggs till i huvudet på alla kolumner i databasområdet.

 3. Klicka på pilen i kolumnen som innehåller värdet eller strängen som du vill ange som filterkriterium.

 4. Markera värdet eller strängen som ska användas som filterkriterium.

  Posterna som matchar filterkriterierna som du har valt visas.

Så här tar du bort ett filter från ett cellområde

 1. Klicka i ett filtrerat cellområde.

 2. Välj Data - Filter - Ta bort filter.

Stötta oss!