Definiera ett databasområde

Du kan definiera att ett cellområde i en tabell ska användas som en databas. Varje rad i det här databasområdet motsvarar en databaspost och varje cell i en rad motsvarar ett databasfält. Du kan sortera, gruppera, söka i och utföra beräkningar på området precis som i en databas.

Varningssymbol

Du kan bara redigera och öppna ett databasområde i den tabell som innehåller området. Du kan inte öppna databasområdet i vyn Datakällor i LibreOffice.


Så här definierar du ett databasområde

  1. Markera det cellområde som du vill definiera som ett databasområde.

  2. Välj Data - Definiera område.

  3. Skriv ett namn på databasområdet i rutan Namn.

  4. Klicka på Fler.

  5. Ange alternativ för databasområdet.

  6. Klicka på OK.

Stötta oss!