Celler i valutaformat

In LibreOffice Calc you can give numbers any currency format. When you click the Currency icon Icon in the Formatting bar to format a number, the cell is given the default currency format set under - Languages and Locales - General.

Symbolen Info

Utbyte av LibreOffice Calc dokument kan leda till missförstånd om LibreOffice Calc dokumentet öppnas av en användare som använder ett annat standardvalutaformat.


I LibreOffice Calc kan du ange att ett tal som du har formaterat som "1 234,50 €", fortsätter att vara i euro i ett annat land och inte förvandlas till t.ex. dollar.

Du kan ändra valutaformat i dialogrutan Formatera celler (välj fliken Format - Celler - Tal) genom två landsinställningar. Markera grundinställningarna för valutasymbol, decimaler och tusentalsavgränsare i kombinationsrutan Språk. I listrutan Format kan du välja valutasymbol och var den ska placeras.

  1. Om du t.ex. har angett språket som "Standard" och du använder svenska språkinställningar, blir valutaformatet "1 234,00 kr". Tusentalsavgränsaren är ett mellanrum och decimalerna avgränsas med ett kommatecken. Om du markerar ett underordnat valutaformat "$ engelska (USA)" i listrutan Format får du följande format: "$ 1 234,00". Som du ser används samma avgränsare. Det är endast valutasymbolen som har ändrats. Det underliggande formatet är detsamma som i språkvarianten.

  2. Om du konverterar celler till "engelska (USA)" under Språk så överförs även den engelska språkvarianten, och standardvalutaformatet ändras till "$ 1,234.00".

Stötta oss!