Konsolidering av data

Vid konsolidering kombineras cellinnehållet från flera tabeller på en enda plats.

Så här kombinerar du cellinnehåll

 1. Växla till dokumentet med områdena som ska konsolideras.

 2. Välj Data - Konsolidera när du vill öppna dialogrutan Konsolidera.

 3. I rutan Källdataområde markerar du ett källcellområde som du vill konsolidera med andra områden.

  Om området inte har något namn, klickar du i inmatningsfältet till höger om listrutan Källdataområde. Då ser du en blinkande textmarkör där. Skriv nu referensen till det första källdataområdet med tangentbordet, eller markera det med musen i tabellen.

 4. Klicka på Lägg till om du vill infoga det markerade området i fältet Konsolideringsområden.

 5. Välj nu ut ytterligare områden med en av de beskrivna metoderna, och klicka på Lägg till efter varje område.

 6. Ange var du vill visa resultatet genom att markera ett målområde i rutan Skriv resultat till.

  Om målområdet inte namnges klickar du på fältet intill Skriv resultat till och skriver in målområdets referens. Du kan även markera området med musen eller genom att placera markören i den översta cellen till vänster i målområdet.

 7. Markera en funktion i rutan Funktion. Funktionen anger hur värdena för konsolideringsområdena länkas. Funktionen "Summa" är standardinställningen.

 8. Klicka på OK om du vill konsolidera intervallen.

Andra inställningar

Klicka på Fler i dialogrutan Konsolidera så att fler inställningar visas:

Konsoliderings- och målområdenas data sparas. När du öppnar ett dokument där en konsolidering har definierats, står dessa data till förfogande igen.

Stötta oss!