Framhäva negativt tal

Du kan formatera celler med ett talformat som markerar negativa tal i rött. Du kan även definiera egna talformat som markerar negativa tal i andra färger.

  1. Markera cellerna och välj Format - Cell.

  2. Markera ett talformat under fliken Tal och markera kryssrutan Negativa värden i rött. Klicka på OK.

Cellens talformat är definierat i två delar. Formatet för positiva tal och noll definieras före semikolontecknet, och formeln för negativa tal anges efter semikolontecknet. Du kan ändra koden (RED) under Formatbeskrivning. I stället för RÖD kan du t.ex. ange GUL. Om den nya koden visas i listan efter att du har klickat på ikonen Lägg till så är det en giltig inmatning.

Stötta oss!