AnvÀnda villkorlig formatering

Menyvalet Format - Villkorlig formatering visar en dialog som lÄter dig definiera villkor som styr vilket format som markerade celler ska anvÀnda.

Varningssymbol

För att anvÀnda villkorlig formatering mÄste Automatisk berÀkning vara aktiverad. VÀlj Verktyg - CellinnehÄll - Automatisk berÀkning (en bock visas intill kommandot nÀr Automatisk berÀkning Àr aktiverad).


Med villkorlig formatering kan du t.ex. markera summor som överstiger medelvÀrdet för alla summor. Om summorna Àndras, Àndras Àven formateringen utan att du behöver ange en annan formatmall manuellt.

SÄ hÀr definierar du villkoren

 1. Markera de celler som skall fÄ en villkorlig formatmall.

 2. VĂ€lj kommandot Format - Villkorlig formatering.

 3. Ange villkor i dialogrutan. En detaljerad beskrivning av dialogrutan finns i LibreOffice-hjÀlpen, och nedan finns ett exempel:

Exempel pÄ villkorlig formatering: Markera summor över/under medelvÀrdet

Steg 1: Generera talvÀrden

Du vill kanske speciellt framhÀva vissa vÀrden i dina tabeller. I en tabell med omsÀttningar kan du t.ex. lÀgga en grön bakgrund för alla vÀrden som ligger över genomsnittet och en röd bakgrund för alla vÀrden som ligger under. Detta kan du Ästadkomma med den villkorliga formateringen.

 1. Fyll i en tabell med olika tal. Du kan skapa tabeller med slumptal:

  Ange formeln =SLUMP() i en cell. Du fÄr dÄ ett slumptal mellan 0 och 1. Om du vill ha heltal mellan 0 och 50 skriver du formeln =HELTAL(SLUMP()*50).

 2. Skapa en rad med slumpmÀssiga tal genom att kopiera formeln. Klicka i det nedre högra hörnet pÄ den markerade cellen och dra till höger tills du har markerat cellomrÄdet du ville markera.

 3. Skapa fler rader med slumpmÀssiga tal genom att dra cellens hörn till det nedre högra hörnet i tabellen.

Steg 2: Definiera cellformatmallar

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. Klicka pĂ„ en tom cell. Öppna snabbmenyn och vĂ€lj Formatera celler.

 2. Markera en bakgrundsfÀrg under fliken Bakgrund i dialogrutan Formatera celler. Klicka pÄ OK.

 3. In the Styles window, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Om du vill definiera en formatmall till klickar du i en tom cell igen och följer ovanstÄende beskrivning. Ge cellen en annan bakgrundsfÀrg och ge den ett namn (i det hÀr exemplet "Nedanför").

Steg 3: BerÀkna medelvÀrde

I det hÀr exemplet berÀknar vi medelvÀrdet av de slumpmÀssiga talen. Resultatet placeras i en cell:

 1. Placera markören i en tom cell, till exempel J14, och vÀlj Infoga - Funktion.

 2. VÀlj funktionen MEDEL. Markera slumptalen med musen. Om hela intervallet inte visas pÄ grund av att Funktionsguiden Àr i vÀgen, kan du tillfÀlligt zooma ut frÄn dialogrutan med hjÀlp av Zooma in/ut.

 3. StÀng Funktionsguiden genom att klicka pÄ OK.

Steg 4: AnvÀnda cellformatmallar

Nu behöver du bara anvÀnda den villkorliga formateringen pÄ din tabell.

 1. Markera alla celler med slumptalen i tabellen.

 2. Öppna motsvarande dialogruta genom att vĂ€lja Format - Villkorlig formatering.

 3. VĂ€lj nu följande villkor: Om cellvĂ€rdet Ă€r mindre Ă€n J14, formatera dĂ„ med "Under" och om cellvĂ€rdet Ă€r lika med eller större Ă€n J14, formatera dĂ„ med "Över".

Steg 5: Kopiera cellformatmall

Du vill anvÀnda den villkorliga formateringen pÄ fler celler i efterhand:

 1. Klicka pÄ en av cellerna som har villkorlig formatering.

 2. Kopiera cellen till urklipp.

 3. Markera cellerna som ska ha samma formatering.

 4. VÀlj Redigera - Klistra in innehÄll. Dialogrutan Klistra in innehÄll visas.

 5. Markera bara rutan Format i omrÄdet Urval. Inga andra rutor fÄr vara markerade. Klicka pÄ OK.

Please support us!