Tilldela format med formel

Funktionen FORMAT() kan läggas till i en befintlig formel i en cell. Tillsammans med funktionen AKTUELL kan du t.ex. färglägga en cell efter cellens värde. Med formeln =...+FORMAT(OM(AKTUELL()>3; "Röd"; "Grön")) används formatmallen "röd" på cellen om värdet är större än 3, annars används formatmallen "grön".

Om du vill använda en formel för alla celler i ett markerat område kan du använda dialogrutan Sök och ersätt.

 1. Markera alla celler som du vill utvidga.

 2. Markera menyposten Redigera - Sök och ersätt.

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" är ett reguljärt uttryck som bestämmer innehållet i den aktuella cellen.

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. Markera fältenReguljärt uttryck och Bara markering. Klicka på Sök alla.

  Nu skall samtliga celler som fanns med i markeringen och som har ett innehåll vara framhävda.

 6. Klicka på Öppna.

Stötta oss!