Referera till URL:er

Om du t.ex. har hittat en sida på Internet som innehåller aktuell aktieinformation i kalkylbladsceller, kan du öppna den här sidan i LibreOffice Calc med följande procedur:

  1. Placera markören i den cell där du vill infoga externa data i ett LibreOffice Calc dokument.

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. Ange URL för dokumentet eller webbsidan i dialogrutan. URL:en måste ha följande format: http://www.min-bank.com/tabell.html. URL:en för lokala filer eller lokala nätverksfiler är den sökväg som visas i dialogrutan Arkiv - Öppna.

    LibreOffice laddar webbsidan eller filen i "bakgrunden", d.v.s. utan att visa den. I den stora listrutan i dialogrutan Externa data visas namnen på alla tabeller eller namngivna områden som du kan välja bland.

  4. Markera ett eller flera blad eller namngivna områden. Du kan även aktivera den automatiska uppdateringsfunktionen var "n":e sekund och klicka på OK.

    Innehållet infogas som länk i LibreOffice Calc dokumentet.

  5. Spara ditt kalkylblad. När du öppnar det igen senare kommer LibreOffice Calc att uppdatera innehållet i de länkade cellerna efter en bekräftelsefråga.

  6. Under LibreOffice Calc – Allmänt kan du välja om uppdateringen ska utföras automatiskt varje gång när den öppnas, eller på begäran eller aldrig. Uppdateringen kan startas manuellt i dialogrutan under Redigera – Länkar.

Stötta oss!