Referera till andra tabeller

I en tabellcell kan du visa en referens till en cell i en annan tabell.

På samma sätt kan du göra en referens till en cell från ett annat dokument, förutsatt att dokumentet redan har sparats som en fil.

Så här refererar du till en cell i samma dokument

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. Följ exemplet och skriv följande formel i cell A1 i Tabell1:

  =Blad2.A1

 3. Klicka på fliken Tabell 2 längst ned i kalkylblad. Ställ markören i cell A1 och mata in text eller tal.

 4. Om du växlar tillbaka till Tabell1 har den samma innehåll som cell A1. Om innehållet i Tabell2.A1 ändras, ändras innehållet i Tabell1.A1 också.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Så här refererar du till en cell i ett annat dokument

 1. Välj Arkiv - Öppna om du vill öppna ett befintligt kalkylblad.

 2. Välj Arkiv - Nytt om du vill öppna ett nytt kalkylblad. Ställ markören i cellen där du vill infoga externt data och skriv ett likhetstecken för att indikera att du vill påbörja en formel.

 3. Nu kan du växla till dokumentet som du har läst in. Klicka i cellen som innehåller de data som du vill infoga i det nya dokumentet.

 4. Växla tillbaka till det nya kalkylbladet. I inmatningsraden kan du se att LibreOffice Calc har lagt till referensen till formeln.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. Bekräfta formeln genom att klicka på den gröna bocken.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Om du undersöker namnet på det andra dokumentet i formeln ser du att det är skrivet som en URL. Det betyder att du också kan ange en webbadress från Internet.

Stötta oss!