Referera till celler genom att dra och släppa

Med hjälp av Navigator kan du skapa referenser från celler i ett blad till ett annat blad i samma dokument eller i ett annat dokument. Cellerna kan infogas som kopior, genvägar eller länkar. Det område som infogas måste definieras med ett namn i den ursprungliga filen så att det kan infogas i målfilen.

  1. Öppna dokumentet där källcellerna finns.

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. Öppna tabellen som du vill infoga något i.

  4. Öppna Navigator. I den nedre rutan i Navigator markerar du källfilen.

  5. I Navigator visas källfilsobjektet under "Områdesnamn".

  6. Använd ikonen Draläge i Navigator, och välj om du vill att referensen ska vara en genväg, länk eller kopia.

  7. Klicka på namnet under "Områdesnamn" i Navigator och dra det till cellen i den aktiva tabellen där du vill infoga referensen.

Med den här metoden kan du även infoga ett område från en annan tabell i samma dokument i den aktuella tabellen. Välj det aktiva dokumentet som källa i steg 4 ovan.

Stötta oss!