Kopiera endast synliga celler

Anta att du har dolt några rader eller kolumner i ett cellområde. Nu vill du bara kopiera de celler som fortfarande är synliga till ett annat ställe.

LibreOffice hanterar celler olika beroende på hur du har dolt cellerna och vad du vill göra med dem.

Metod och åtgärd

Resultat

Celler filtrerades med AutoFilter, standardfilter eller specialfilter.

Kopiera de celler som syns med kopiera och klistra via urklippet, med mittenknappen på musen eller dra och släpp samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten.

Bara cellerna som fortfarande är synliga kopieras.

Celler som dolts manuellt med kommandot Dölj på snabbmenyn för rad- och kolumnrubriker, eller med en disposition.

Kopiera de celler som syns med kopiera och klistra via urklippet, med mittenknappen på musen eller dra och släpp samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten.

By default, all cells of the selection, including the hidden cells, are copied, deleted, moved, or formatted. Restrict the selection to visible rows choosing Edit - Select - Select Visible Rows Only or to visible columns choosing Edit - Select - Select Visible Columns Only.


Stötta oss!