Upphäva cellskydd

  1. Gå till tabellen, vars skydd du vill upphäva.

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet Structure to remove the check mark indicating the protected status.

  3. Om du har lämnat ett lösenord måste du nu ange det i en dialogruta och bekräfta dialogrutan med OK.

Cellerna kan nu redigeras, formlerna kan göras synliga och alla celler skrivas ut igen, tills du aktiverar skyddet för tabellen eller dokumentet på nytt.

Stötta oss!