Skydda celler från ändringar

I LibreOffice Calc kan du skydda tabeller och dokument som helhet. Du kan välja om cellerna ska skyddas mot oavsiktliga ändringar, om formlerna ska kunna visas i Calc, om cellerna ska vara synliga och om cellerna ska kunna skrivas ut.

Skyddet kan förses med hjälp av ett lösenord, men det är inte nödvändigt. Om du har tilldelat ett lösenord kan skyddet bara tas bort om du anger det korrekta lösenordet.

Observera att skyddet för celler med attributet Skyddad bara gäller om du skyddar hela tabellen. I standardläget har alla celler attributet Skyddad. Därför måste du manuellt ta bort attributet från de celler där användaren kanske får införa ändringar. Skydda sedan hela tabellen och spara dokumentet.

warning

De här skyddsfunktionerna är bara kommandoradsargument som förhindrar att åtgärder utförs av misstag. De är inte tänkta att ge något säkerhetsskydd. Genom att t.ex. exportera en tabell till ett annat filformat kan en användare kringgå säkerhetsfunktionerna. Det finns bara ett säkert skydd: lösenordet som du använder när du sparar en OpenDocument-fil. En fil som har sparats med lösenord kan bara öppnas med samma lösenord.


 1. Markera de celler som du vill ange cellskyddsalternativ för.

 2. Välj Format - Cell och klicka på fliken Cellskydd.

 3. Ange skyddsalternativ. Alternativen kommer kommer att aktiveras först när du skyddar bladet från verktygsmenyn - se nedan.

  Markera Skyddad om du vill förhindra att innehåll och formatet för en cell ändras.

  Markera Skyddad om du vill förhindra att innehåll och formatet för en cell ändras.

  Markera Dölj formel om du vill dölja och skydda formler från ändringar.

  Markera Dölj vid utskrift om du vill dölja skyddade celler i utskrivna dokument. Cellerna döljs inte på skärmen.

 4. Klicka på OK.

 5. Använda skyddsalternativ.

  To protect the cells from being changed, viewed or printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet Structure.

 6. (Valfritt) Ange ett lösenord.

  warning

  Om du glömmer bort lösenordet kan du inte deaktivera skyddet. Om du bara vill skydda cellerna från att ändras av misstag, konfigurerar du tabellskydd men anger inget lösenord.


 7. Klicka på OK.

Stötta oss!