Ange värden

I Calc kan du göra det enklare att ange data och värden i flera celler. Vissa inställningar kan ändras efter behov.

Så här anger du värden i ett cellområde manuellt

Det finns två funktioner som du kan använda som hjälp när du anger data manuellt.

Områdesidentifiering för nya rader

I raden under en huvudrad kan du flytta från en cell till nästa med tabbtangenten. När du har angett värdet i den sista cellen i den aktuella raden trycker du på Retur. Markören placeras då under den första cellen i det aktuella blocket.

områdesidentifiering

I rad 3 trycker du på Tabb för att gå från cell B3 till C3, D3 och E3. Tryck sedan på Retur för att gå till B4.

Val av område

Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the Tab key to advance to the next cell or Shift + Tab to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.

val av område

Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

Så här anger du värden i ett cellområde automatiskt

Se Fylla i data automatiskt baserat på angränsande celler.

Stötta oss!