Räkna i tabeller

Följande är ett exempel på en beräkning i LibreOffice Calc.

 1. Klicka i en cell och skriv ett tal

 2. Tryck på Retur.

  Markören flyttas nedåt till nästa cell.

 3. Skriv ett annat tal.

 4. Tryck på tabbtangenten

  Markören flyttas åt höger till nästa cell.

 5. Skriv en formel, till exempel =A3 * A4 / 100.

 6. Tryck på Retur.

  Resultatet av formeln visas i cellen. Om du vill kan du redigera formeln på inmatningsraden i formelraden.

  När du redigerar en formel beräknas det nya resultatet automatiskt.

Stötta oss!