Beräkna tidsskillnad

Om du vill beräkna tidsskillnader, t.ex. hur lång tid det är mellan klockslagen 23:30 och 01:10 samma natt, kan du använda följande formel:

=(B2<A2)+B2-A2

Det senare klockslaget står då i B2 och det tidigare klockslaget i A2. Resultatet i exemplet blir alltså 01:40, d.v.s. 1 timme och 40 minuter.

Formeln använder sig av att en hel dag med sina 24 timmar har värdet 1, och att en timme uppgår till 1/24 av detta värde. Det logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar. Formelns resultat matas automatiskt ut i tidsformat p.g.a. operandernas ordningsföljd.

Stötta oss!