Fylla i data automatiskt baserat på närliggande celler

Du kan fylla i celler automatiskt med data med hjälp av kommandot Autofyll eller Serie.

Använda Autofyll

Autofyll skapar automatiskt en dataserie utifrån ett definierat mönster.

 1. Klicka i en cell i en tabell och skriv ett tal.

 2. Klicka i en annan cell och klicka tillbaka till cellen där du skrev talet.

 3. Dra fyllningshandtaget i det nedre högra hörnet på cellen ovanför de celler som du vill fylla i, och släpp sedan musknappen.

  Cellerna fylls i med stigande tal.

Symbolen Tips

Om du snabbt vill skapa en lista över sammanhängande dagar skriver du måndag i en cell och drar i fyllningshandtaget.


Håll ned om du inte vill fylla cellerna med olika värden.

Symbolen Info

Om du markerar två eller flera intilliggande celler som innehåller olika tal och drar, så kommer resten av cellerna att fyllas i med det aritmetiska mönster som identifieras i talen. Funktionen Autofyll kan också identifiera anpassade listor som är definierade i – LibreOffice Calc – Sorteringslistor.


Symbolen Tips

Du kan dubbelklicka på fyllningshandtaget om du automatiskt vill fylla alla tomma kolumner i det aktuella datablocket. Skriv till exempel först Jan i A1 och dra fyllningshandtaget ned till A12 så att du får tolv månader i den första kolumnen. Nu skriver du samma värden i B1 och C1. Markera dessa två celler och dubbelklicka på fyllningshandtaget. Då fylls datablocket B1:C12 automatiskt.


Använda en definierad serie

 1. Markera det cellområde i tabellen som du vill fylla i.

 2. Välj Redigera - Fyll - Serier.

 3. Markera parametrar för serien.

  Om du markerar en linjär serie, kommer den ökning som du anger att läggas till i varje efterföljande tal i serien så att nästa värde skapas.

  Om du markerar en tillväxtserie, kommer den ökning som du anger att multipliceras med varje efterföljande tal i serien så att nästa värde skapas.

  Om du markerar en datumserie kommer den ökning som du anger att läggas till angiven tidsenhet.

Stötta oss!