BerÀkna med datum och tid

I LibreOffice Calc kan du utföra berÀkningar pÄ datum och tid eftersom de hÀmtas frÄn den interna klockan pÄ datorn. Om du exempelvis vill ta reda pÄ exakt hur gammal du Àr i sekunder eller timmar, gör du sÄ hÀr:

  1. Öppna ett nytt tomt kalkylblad. Skriv in ditt födelsedatum i cell A1, till exempel 64-09-04.

  2. Infoga följande formel i A3: =NU()-A1

  3. NÀr du trycker pÄ Retur visas resultatet i datumformat. Eftersom du ville se skillnaden mellan tvÄ datum i antalet dagar mÄste du formatera cell A3 för tal.

  4. Placera markören i cell A3 och formatera cellen som tal. För att göra det öppnar du snabbmenyn i cell A3 (tryck pÄ högra musknappen) och vÀljer Formatera celler...

  5. Dialogrutan Formatera celler visas. PÄ fliken Tal Àr kategorin "Tal" redan markerad. Formatet Àr angett som "AllmÀnt", vilket innebÀr att en berÀkning som innehÄller datumposter visas som ett datum. Om du vill visa resultatet som ett tal stÀller du in talformatet pÄ "-1 234" och stÀnger dialogrutan genom att trycka pÄ OK.

  6. I cell A3 ser du nu antalet dagar mellan dagens datum och det inmatade datumet.

  7. Mata Àven in de andra formlerna om du vill: =A3*24 för timmar i A4, =A4*60 för minuter i A5 och =A5*60 för sekunder i A6 och bekrÀfta inmatningen som beskrivet ovan.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Please support us!