Beräkna med datum och tid

I LibreOffice Calc kan du utföra beräkningar på datum och tid eftersom de hämtas från den interna klockan på datorn. Om du exempelvis vill ta reda på exakt hur gammal du är i sekunder eller timmar, gör du så här:

  1. Öppna ett nytt tomt kalkylblad. Skriv in ditt födelsedatum i cell A1, till exempel 64-09-04.

  2. Infoga följande formel i A3: =NU()-A1

  3. När du trycker på Retur visas resultatet i datumformat. Eftersom du ville se skillnaden mellan två datum i antalet dagar måste du formatera cell A3 för tal.

  4. Placera markören i cell A3 och formatera cellen som tal. För att göra det öppnar du snabbmenyn i cell A3 (tryck på högra musknappen) och väljer Formatera celler...

  5. Dialogrutan Formatera celler visas. På fliken Tal är kategorin "Tal" redan markerad. Formatet är angett som "Allmänt", vilket innebär att en beräkning som innehåller datumposter visas som ett datum. Om du vill visa resultatet som ett tal ställer du in talformatet på "-1 234" och stänger dialogrutan genom att trycka på OK.

  6. I cell A3 ser du nu antalet dagar mellan dagens datum och det inmatade datumet.

  7. Mata även in de andra formlerna om du vill: =A3*24 för timmar i A4, =A4*60 för minuter i A5 och =A5*60 för sekunder i A6 och bekräfta inmatningen som beskrivet ovan.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Stötta oss!