Användardefinierade inramningar i celler

Du kan tillämpa en rad olika inramningar i markerade celler.

  1. Markera cellen eller ett cellblock.

  2. Välj Format - Cell.

  3. I dialogrutan som öppnas klickar du på fliken Inramning.

  4. Välj alternativet som du vill använda och klicka på OK.

Du kan använda alternativen i området Linjeplacering för att tillämpa flera inramningsstilar.

Markering av celler

Området ser olika ut beroende på hur cellerna har markerats.

Markering

Området Linjeplacering

En cell

kantlinjer när en cell är markerad

Celler i en kolumn

kantlinjer när en kolumn är markerad

Celler i en rad

kantlinjer när en rad är markerad

Celler i ett block, 2 x 2 eller fler

kantlinjer när ett block är markerat


Standardinställningar

Klicka på någon av standardikonerna för att ange eller återställa flera inramningar.

Exempel

Markera ett block på cirka 8 x 8 celler och välj sedan Format - Celler - Inramning.

standardikonrad på fliken Kantlinjer

Nu kan du prova vilka linjer de andra ikonerna tillämpar eller tar bort.

Användardefinierade inställningar

I området Användare kan du sätta in eller ta bort enskilda linjer genom att klicka. I förhandsgranskningen ser du linjer på tre olika sätt.

Växla mellan de tre olika sätten genom att klicka på en kant eller ett hörn.

Linjetyper

Bild

Innebörd

En svart linje

heldragen linje för användardefinierad kantlinje

En svart linje innebär att motsvarande linje tillämpas på de markerade cellerna. Linjen visas som en streckad linje om du väljer linjestilen 0,05. Dubbla linjer visas när du väljer en dubbel linjestil.

En grå linje

grå linje för användardefinierad kantlinje

En grå linje visas när motsvarande linje i de markerade cellerna inte kommer att ändras. Ingen linje tillämpas eller tas bort i det här fallet.

En vit linje

vit linje för användardefinierad kantlinje

En vit linje visas när motsvarande linje i de markerade cellerna kommer att tas bort.


Exempel

Markera en enskild cell och välj sedan Format - Celler - Inramning.

Klicka på den nedre kanten för att sätta in en mycket tunn linje där. Alla övriga linjer tas bort från cellen.

tillämpa en tunn nedre kant

Välj en tjockare linjestil och klicka på den nedre kanten. Då blir den nedre kanten tjockare.

tillämpa en tjock linje som kant

Klicka på den andra standardikonen från vänster för att rama in alla fyra kanterna. Klicka sedan flera gånger på den nedre kanten tills en vit linje visas. Då tas den nedre kanten bort.

ta bort nedre kant

Du kan kombinera flera linjetyper och stilar. Den sista bilden visar hur du använder tjock utvändig inramning (de tjocka svarta linjerna), utan att diagonala linjer inuti cellen påverkas (grå linjer).

avancerade exempel på cellkanter

Stötta oss!