Använda automatisk formatering på ett markerat cellområde

Du kan använda funktionen AutoFormat för att snabbt tillämpa ett format för en tabell eller ett markerat cellområde.

Så här använder du ett autoformat i ett blad eller ett markerat cellområde

 1. Markera cellerna, inklusive kolumn- och radrubriker, som du vill formatera.

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. Klicka på OK.

  Formatet används på det markerade cellområdet.

Symbolen Info

Om färgen på cellinnehållet inte ändras väljer du Visa - Framhäva värden.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Skriv ett namn på formatet i rutan Namn i dialogrutan Lägg till autoformat.

 6. Klicka på OK.

Please support us!