Använda AutoFilter

Funktionen AutoFilter infogar en kombinationsruta i en eller flera datakolumner. Med denna kan du markera de poster (rader) som du vill visa.

  1. Markera kolumnerna som du vill använda AutoFilter på.

  2. Välj Data - Filter - Autofilter. Kombinatiosnrutans pilar visas i första raden i det markerade området.

  3. Du kör filtret genom att klicka på nedåtpilen i kolumnhuvudet och välja ett objekt i den nedrullningsbara listan.

    Endast de rader vars innehåll uppfyller filterkriteriet visas. De andra raderna filtreras. Du ser om raderna har filtrerats genom att radnumren inte är löpande. Den kolumn som har använts som filter har en annan färg på pilknappen.

När du använder ett ytterligare AutoFilter på en annan kolumn i ett filtrerat dataområde visas endast den filtrerade informationen i de övriga kombinationsfälten.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

Om du vill sluta använda Autofilter avmarkerar du alla celler som du markerade i steg 1 och väljer Data - Filter - Autofilter igen.

tip

För att du ska kunna tilldela ark olika AutoFilter måste du först definiera ett databasområde på varje ark.


warning

De aritmetiska funktionerna tar också hänsyn till cellerna som inte visas efter en filtrering. I summan för en hel kolumn ingår till exempel även värdena i de filtrerade cellerna. Använd funktionen DELSUMMA om bara de celler som är synliga efter filtreringen ska tas med.


Stötta oss!