AnvÀnda AutoFilter

Funktionen AutoFilter infogar en kombinationsruta i en eller flera datakolumner. Med denna kan du markera de poster (rader) som du vill visa.

  1. Markera kolumnerna som du vill anvÀnda AutoFilter pÄ.

  2. VÀlj Data - Filter - Autofilter. Kombinatiosnrutans pilar visas i första raden i det markerade omrÄdet.

  3. Du kör filtret genom att klicka pÄ nedÄtpilen i kolumnhuvudet och vÀlja ett objekt i den nedrullningsbara listan.

    Endast de rader vars innehÄll uppfyller filterkriteriet visas. De andra raderna filtreras. Du ser om raderna har filtrerats genom att radnumren inte Àr löpande. Den kolumn som har anvÀnts som filter har en annan fÀrg pÄ pilknappen.

NÀr du anvÀnder ett ytterligare AutoFilter pÄ en annan kolumn i ett filtrerat dataomrÄde visas endast den filtrerade informationen i de övriga kombinationsfÀlten.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

Om du vill sluta anvÀnda Autofilter avmarkerar du alla celler som du markerade i steg 1 och vÀljer Data - Filter - Autofilter igen.

tip

För att du ska kunna tilldela ark olika AutoFilter mÄste du först definiera ett databasomrÄde pÄ varje ark.


warning

De aritmetiska funktionerna tar ocksÄ hÀnsyn till cellerna som inte visas efter en filtrering. I summan för en hel kolumn ingÄr till exempel Àven vÀrdena i de filtrerade cellerna. AnvÀnd funktionen DELSUMMA om bara de celler som Àr synliga efter filtreringen ska tas med.


Please support us!