Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

I det här avsnittet förklaras hur du aktiverar och stänger av de automatiska ändringarna i LibreOffice Calc:

Text eller tal kompletteras automatiskt

När du gör en inmatning i en cell kan LibreOffice Calc automatiskt upprepa en inmatning som förekommer i samma kolumn. Den här funktionen kallas AutoInmatning.

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

Automatiska omvandlingar till datumformat

LibreOffice Calc konverterar automatiskt vissa inmatade värden till datum. Inmatningen 1.1 kan t.ex. tolkas som 1 januari för innevarande år enligt operativsystemets språkvariant men visas sedan enligt det datumformat som används i cellen.

Om du vill vara säker på att ett värde tolkas som text kan du skriva en apostrof i början på värdet. Apostrofen visas inte i cellen.

Citattecken ersätts med typografiska anföringstecken

Välj Verktyg – Alternativ för autokorrigering. Gå till fliken Regionala alternativ och avmarkera Ersätt.

Cellinnehåll börjar alltid med stor bokstav

Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering. Gå till fliken Alternativ. Avmarkera Börja varje mening med stor bokstav.

Ord ersätts med ett annat ord

Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering. Gå till fliken Ersätt. Markera ordparet och klicka på Radera.

Stötta oss!