Känna igen namn som adressering

Du kan använda celler med text om du vill referera till raderna eller kolumnerna som innehåller cellerna.

Exempelkalkylblad

I exempeltabellen kan du använda strängen 'Kolumn ett' i en formel för att referera till cellområdet B3 till B5, eller 'Kolumn två' för cellområdet C2 till C5. Du kan också använda 'Rad ett' för cellområdet B3 till D3, eller 'Rad två' för cellområdet B4 till D4. Resultatet av en formel som använder ett cellnamn, till exempel SUMMA('Kolumn ett'), är 600.

Automatically finding labels is a legacy feature and deactivated by default as it can produce nondeterministic behavior depending on actual document content. To turn this function on, choose - LibreOffice Calc - Calculate and mark the Automatically find column and row labels check box.

Using defined labels instead is always possible and behaves similar but in a defined way.

Symbolen Tips

If you enter a label name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must double it, for example, 'Harry''s Bar'.


Define Label Range

Öppnar en dialogruta som du kan definiera ett etikettintervall i.

Stötta oss!