Felkoder i LibreOffice Calc

Följande tabell Àr en översikt över felmeddelandena i LibreOffice Calc. Om felet intrÀffar i den cell dÀr markören Àr placerad visas felmeddelandet pÄ statusraden.

Felkod

Meddelande

Förklaring

###

inga

Cellen Àr inte tillrÀckligt bred för att visa innehÄllet.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

Ogiltigt tecken

Tecken i en formel Àr ogiltigt.

502

Ogiltigt argument

Funktionsargumenten Àr inte giltiga. Det kan till exempel vara ett negativt tal till funktionen ROT(), för negativa tal bör du anvÀnda IMROT() istÀllet.

503
#NUM!

Ogiltig flyttalsoperation

En berÀkning resulterar i ett spill för det definierade vÀrdeomrÄdet.

504

Fel i parameterlistan

Ogiltig funktionsparameter, t.ex. text i stÀllet för ett tal, eller en domÀnreferens i stÀllet för en cellreferens.

507, 508

Felplacerade parenteser

Parentes saknas, t.ex. avslutande parentes, men ingen öppnande parentes.

509

Operator saknas

Operator saknas, t.ex. "=2(3+4) * " dÀr operatorn mellan "2" och "(" saknas.

510

Variabel saknas

Variabel saknas, t.ex. nÀr tvÄ operatorer tillsammans Àr "=1+*2".

511

Variabel saknas

Funktionen krÀver fler variabler Àn vad som anvÀnds, t.ex. OCH() och ELLER().

512

Formel för lÄng

Kompilator: det totala antalet interna tecken, (d.v.s. operatorer, variabler, parenteser) i formeln överstiger 8192.

513

StrÀng för lÄng

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

Internt spill

Försök att anvÀnda sorteringsoperationen pÄ för mÄnga numeriska data (max. 100 000) eller spill i berÀkningsstacken.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Internt syntaxfel

Matris som förvÀntas pÄ berÀkningsstacken Àr inte tillgÀnglig.

517

Internt syntaxfel

OkÀnd kod, t.ex. ett dokument med en nyare funktion laddas i en Àldre version som inte innehÄller den funktionen.

518

Internt syntaxfel

Variabeln Àr inte tillgÀnglig.

519
#VALUE!

No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Formeln ger ett vÀrde som inte överensstÀmmer med definitionen; alternativt innehÄller en cell (som formeln refererar till) text istÀllet för ett tal.

520

Internt syntaxfel

Kompilatorn skapar en okÀnd kompilatorkod.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

Cirkelreferens

Formeln refererar direkt eller indirekt till sig sjĂ€lv och alternativet Iterationer har inte angetts under – LibreOffice Calc – BerĂ€kna.

523

BerÀkningssÀtt konvergerar inte

Funktionen missade ett mÄlvÀrde, eller sÄ kunde inte iterativa referenser uppnÄ den minsta förÀndringen inom det högsta antalet steg som anges.

524
#REF!

invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Kompilator: det gick inte att bestÀmma namnet pÄ en kolumn- eller radbeskrivning. Tolk: kolumnen, raden eller bladet som innehÄller en cell som formeln refererar till saknas.

525
#NAMN?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Det gick inte att utvÀrdera en identifierare, beroende pÄ t.ex. ingen giltig referens, inget giltigt domÀnnamn, ingen kolumn-/radetikett, inget makro, felaktig decimalavgÀnsare, add-in hittades inte.

526

Internt syntaxfel

FörÄldrad och anvÀnds inte lÀngre, men kan komma frÄn gamla dokument om resultatet Àr en formel frÄn en domÀn.

527

Internt spill

Tolk: Alltför inkapslade referenser, till exempel nÀr en cell refererar till en cell.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Division med noll

Divisionsoperator / om nÀmnaren Àr 0
Det finns fler funktioner som returnerar det hÀr felet, till exempel:
VARP med fÀrre Àn 1 argument
STDEVP med fÀrre Àn 1 argument
VAR med fÀrre Àn 2 argument
STDEV med fÀrre Àn 2 argument
STANDARDIZE med stdev=0
NORMDIST med stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!