Kortkommandon för kalkylblad

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

Om du vill skapa en matris där alla element innehåller den information som du anger på inmatningsraden trycker du på Skift++Retur. Det går inte att redigera elementen i matrisen.

För att markera flera celler på olika områden inom ett blad håller du ner tangenten och drar i de olika områdena.

Om du vill markera flera tabeller i ett dokument håller du ned samtidigt som du klickar på namnflikarna längst ned i arbetsområdet. Om du bara vill markera en tabell i en markering håller du ned Skift-tangenten samtidigt som du klickar på tabellens namnflik.

Om du vill infoga en manuell brytning i en cell klickar du i cellen och trycker på +Retur.

För att radera innehåller i de markerade cellerna trycker du på tangent backsteg. Detta öppnar dialogrutan Radera innehåll, i vilken du kan välja vilket innehåll du vill radera. För att radera innehållet i markerade celler utan dialogruta trycker du på tangenten delete.

Navigera i kalkylblad

Kortkommandon

Effekt

+Home

Flyttar markören till den första cellen i tabellen (A1).

+End

Flyttar markören till den sista cellen i tabellen som innehåller data.

Home

Flyttar markören till första cellen på den markerade raden.

End

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Skift+Home

Markerar alla celler från den markerade till den första i den aktuella raden.

Skift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Skift+PageUp

Markerar alla celler från den markerade och en sida uppåt i den aktuella kolumnen, eller utökar den aktuella markeringen en sida uppåt.

Skift+PageDown

Markerar alla celler från den markerade och en sida nedåt i den aktuella kolumnen, eller utökar den aktuella markeringen en sida nedåt.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+Vänsterpil

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+Högerpil

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Uppil

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+Nedpil

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+Skift+Pil

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+ PageUp

Hopp till föregående tabellark.

I förhandsgranskningen: Går till föregående utskriftssida.

+ PageDown

Hopp till nästa tabellark.

I förhandsgranskningen: Går till nästa utskriftssida.

+PageUp

Rullar en bildskärmssida åt vänster.

+PageDown

Rullar en bildskärmssida åt höger.

Shift+ + PageUp

Lägger till föregående tabell till den aktuella markeringen med tabeller. Om alla tabeller i ett kalkylblad har markerats, väljer det här kortkommandot bara föregående tabell. Gör föregående tabell till aktuell tabell.

Shift+ + Page Down

Lägger till nästa tabell till den aktuella markeringen med tabeller. Om alla tabeller i ett kalkylblad har markerats, väljer det här kortkommandot bara nästa tabell. Gör nästa tabell till aktuell tabell.

+*

där (*) är multiplikationstecknet på det numeriska tangentbordet.

Markerar det dataområde där markören står. Ett dataområde är ett sammanhängande cellområde som innehåller data och som begränsas av tomma rader och kolumner.

+/

där (/) är divisionstecknet på det numeriska tangentbordet.

Markerar det matrisformelområde där markören står.

+Plustangenten

Infoga celler (som i menyn Infoga - Celler)

+Minustangenten

Ta bort celler (som i menyn Redigera - Ta bort celler)

Ange (i ett valt område)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+1 (inte på det numeriska tangentbordet)

Visar eller döljer formlerna istället för värdena i alla celler.


note

Tangenten ` är placerad bredvid tangenten "1" på de flesta engelska tangentbord. Om inte tecknet finns på ditt tangentbord kan du tilldela en annan tangent det här tecknet: Välj Verktyg - Anpassa, klicka på fliken Tangentbord. Välj kategorin "Visa" och funktionen "Växla formel".


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Kalkylbladsfunktioner med funktionstangenterna

Kortkommandon

Effekt

+F1

Visar den kommentar som hör till den aktiva cellen.

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Öppnar Funktionsguiden.

Skift++F2

Flyttar markören till Inmatningsraden där du kan skriva in en formel för den aktuella cellen.

+F3

Öppnar dialogrutan Definiera namn.

Skift++F4

Visar eller döljer aktuell databas.

F4

Ordnar om de relativa eller absoluta referenserna (t.ex. A1, $A$1, $A1, A$1) på inmatningsfältet.

F5

Visar eller döljer fönstret Navigator.

Skift+F5

Spårar underordnade.

Shift+F9

Spårar överordnade.

Skift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Kontrollerar stavningen i den aktuella tabellen.

+F7

Öppnar ett synonymlexikon (om den aktuella cellen innehåller text).

F8

Växlar till eller från kompletteringsläge. I det här läget kan du använda piltangenterna för att utvidga markeringen. Du kan också klicka på en annan cell för att lägga till cellen i markeringen.

+F8

Markerar celler som innehåller värden.

F9

Beräknar ändrade formler på nytt i det aktuella arket.

+Skift+F9

Beräknar alla formler i alla ark på nytt.

+F9

Uppdaterar det markerade diagrammet.

Öppnar fönstret Formatmallar där du kan tillämpa en formatmall på innehållet i cellen eller på det aktuella bladet.

Skift+F11

Skapar en dokumentmall.

Skift+F11

Uppdaterar mallarna.

F12

Grupperar det markerade dataområdet.

+F12

Tar bort gruppering av det markerade dataområdet.

+Skift+Piltangent

Ökar höjden på aktiv rad (fungerar endast i kompatibilitetsläget OpenOffice.org arv).

+O

Minskar höjden på aktiv rad (fungerar endast i kompatibilitetsläget OpenOffice.org arv).

+Skift+Piltangent

Ökar bredden på den aktuella kolumnen.

+Skift+Piltangent

Minskar bredden på den aktuella kolumnen.

+Skift+Piltangent

Optimerar kolumnbredd eller radhöjd baserat på innehållet i den aktuella cellen.


Formatera celler med kortkommandon

Följande cellformat kan anges med tangentbordet:

Kortkommandon

Effekt

+1 (inte på det numeriska tangentbordet)

Öppna dialogrutan Formatera celler

+Skift+1 (inte på det numeriska tangentbordet)

Två decimaler, tusentalsavgränsare

+Skift+2 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för exponent

+Skift+3 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för datum

+Skift+4 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för valuta

+Skift+5 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för procent (2 decimaler)

+Skift+6 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat


Använda pivottabellen

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Tangenter

Effekt

Tab

Flyttar fokus framåt genom områdena och knapparna i dialogrutan.

Shift+Tab

Flyttar fokus bakåt genom områdena och knapparna i dialogrutan.

Up Arrow

Flyttar fokus ett steg uppåt i det aktuella dialogruteområdet.

Down Arrow

Flyttar fokus ett steg nedåt i det aktuella dialogruteområdet.

Left Arrow

Flyttar fokus ett steg till vänster i det aktuella dialogruteområdet.

Right Arrow

Flyttar fokus ett steg till höger i det aktuella dialogruteområdet.

Home

Markerar det första objektet i det aktuella dialogruteområdet.

End

Markerar det sista objektet i det aktuella dialogruteområdet.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Flyttar det aktuella fältet uppåt ett steg.

+Down Arrow

Flyttar det aktuella fältet nedåt ett steg.

+Left Arrow

Flyttar det aktuella fältet ett steg till vänster.

+Right Arrow

Flyttar det aktuella fältet ett steg till höger.

+Home

Flyttar det aktuella fältet till början.

+End

Flyttar det aktuella fältet till sista plats.

Delete

Flyttar det aktuella fältet från området.


Stötta oss!