Infoga celler

Klicka på pilen bredvid ikonen om du vill öppna verktygsraden Infoga celler där du kan infoga celler och kolumner i den aktuella tabellen.

Verktygsradsikon:

Icon Insert Cells

Infoga celler

Du kan välja följande funktioner:

Infoga celler, nedåt

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Icon

Infoga celler, nedåt

Infoga celler till höger

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Icon

Infoga celler, till höger

Rader

Inserts an entire row. The position of the row is determined by the selection on the sheet.

Icon

Infoga rader

Kolumner

Infogar en hel kolumn. Hur många kolumner som infogas styrs av det valda antalet kolumner.

Icon

Infoga kolumner

Stötta oss!