Infoga

Klicka på pilen bredvid ikonen om du vill öppna verktygsraden Infoga där du kan lägga till grafik och specialtecken i den aktuella tabellen.

Verktygsradsikon:

Symbol

Infoga

Du kan välja följande funktioner:

Flytande ram

Infogar en flytande ram i det aktuella dokumentet. Ramar används i HTML dokument för att visa innehållet i en annan fil.

Icon Floating frame

Flytande ram

Specialtecken

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Specialtecken

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Formel

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekt

Stötta oss!