Standardformel, datum/klockslag, felmeddelande

Visar information om det aktuella dokumentet. Standardinställningen är att summan av innehållet i de markerade cellerna visas.

Du kan ställa in vilken standardformel som visas genom att högerklicka i fältet och sedan välja en annan formel. Du kan välja mellan följande formler: Medelvärde, AntalV (antal värden), Antal (antal tal), Maximum, Minimum, Summa eller Ingen.

Stötta oss!