Position i dokument

Visar numret för den aktuella tabellen och det totala antalet tabeller i kalkylbladet.

Stötta oss!