Temaurval

Använder en formatering för de markerade cellerna. Formatmallarna omfattar information om teckensnitt, inramning och bakgrundsfärg.

Symbol

Temaurval

Klicka på det formateringstema som du vill använda och klicka sedan på OK.

Markera teman för tabeller

Stötta oss!