Överta

Godkänner innehållet på Inmatningsraden och infogar innehållet i den aktuella cellen.

Symbol

Acceptera

Stötta oss!