Funktion

Lägger till en formel i den aktuella cellen. Klicka på den här ikonen och skriv in formeln på Inmatningsraden.

Den här ikonen är bara tillgänglig när Inmatningsraden inte är aktiv.

Icon

Funktion

Stötta oss!