Talformat: procent

Använder procentformatet för de markerade cellerna.

Icon

Talformat: procent

Du kan skriva in ett procenttecken (%) efter ett tal i en cell också:

1% motsvarar 0,01

1 + 16% motsvarar 116% eller 1,16

1%% motsvarar 0,0001

Stötta oss!