Text till kolumner

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Text to Columns.


Så här expanderar du cellinnehållet till flera celler

Du kan expandera celler som innehåller kommaavgränsade värden (CSV) till flera celler i samma rad.

Till exempel innehåller cellen A1 de kommaavgränsade värdena 1,2,3,4 och cellen A2 innehåller texten A,B,C,D.

  1. Markera den eller de celler du vill expandera.

  2. Välj Data - Text till kolumner.

    Dialogrutan Text till kolumner visas.

  3. Välj delningsalternativ. Förhandsgranskningen visar hur det aktuella cellinnehållet omvandlas till flera celler.

Du kan välja en fast bredd och sedan klicka på linjalen i förhandsgranskningen för att ange cellavgränsningspositioner.

Du kan välja eller ange avgränsningstecken för att definiera positionerna för brytpunkterna. Avgränsningstecknen tas bort från det resulterande cellinnehållet.

I exemplet väljer du komma som avgränsningstecken. Cellerna A1 och A2 expanderas till fyra kolumner var. A1 innehåller 1, B1 innehåller 2, o.s.v.

Stötta oss!