ARBETSDAGAR

Resultatet är ett datumnummer som kan formateras som ett datum. Sedan ser du det datum som infaller ett visst antal arbetsdagarfrån startdatumet.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

WORKDAY(StartDate; Days [; Holidays])

Startdatum är det första datumet i perioden som beräkningen utförs för. Om startdatumet är en arbetsdag tas dagen med i beräkningen.

Dagar är antalet arbetsdagar. Positivt värde för ett resultat efter startdatumet, och negativt värde för ett resultat före startdatumet.

Helgdagar är en valfri lista över helgdagar. De här dagarna är inte arbetsdagar. Ange ett cellintervall där semesterdagarna visas individuellt.

note

When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Vilket datum infaller 17 arbetsdagar efter 1 december 2001? Ange startdatumet "2001-12-01" i C3 och antalet arbetsdagar i D3. Cellerna F3 till J3 innehåller följande jul- och nyårshelgdagar: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVÄRDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PÅSKDAGEN

EDATUM

SLUTMÅNAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MÅNAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVÄRDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

Stötta oss!