TIDVÄRDE

TIDVÄRDE returnerar det interna tidstalet från en text som omsluts med citattecken och som kan visa ett möjligt tidsformat.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Det interna talet, som anges som ett decimaltal, är ett resultat av det datumsystem som används i LibreOffice för beräkning av datumuppgifter.

Om textsträngen också innehåller ett år, en månad eller en dag så returnerar TIDVÄRDE endast bråkdelen av konverteringen.

Syntax

TIDVÄRDE("text")

Text är ett giltigt tidsuttryck som ska anges inom citattecken.

Example

=TIDVÄRDE("4PM") returnerar 0,67. Om du använder tidsformatet TT:MM:SS får du då resultatet 16:00:00.

=TIDVÄRDE("24:00") returnerar 1. Om du använder tidsformatet TT:MM:SS är värdet 00:00:00.

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVÄRDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PÅSKDAGEN

EDATUM

SLUTMÅNAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MÅNAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVÄRDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

Stötta oss!