KLOCKSLAG

KLOCKSLAG returnerar det aktuella tidsvärdet från värden för timmar, minuter och sekunder. Den här funktionen kan användas för att konvertera en tid baserat på dessa tre element till ett decimalt tidsvärde.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

KLOCKSLAG (Timme; Minut; Sekund)

Använd ett heltal när du ställer in Timme.

Använd ett heltal när du ställer in Minut.

Använd ett heltal när du ställer in Sekund.

Example

=KLOCKSLAG(0;0;0) returnerar 00:00:00

=KLOCKSLAG(4;20;4) returnerar 04:20:04

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVĂ„RDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PĂ…SKDAGEN

EDATUM

SLUTMĂ…NAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MĂ…NAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVĂ„RDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

Ă…R

Ă…RDEL

Please support us!