MINUT

Beräknar minuten för ett internt tidsvärde. Minuten returneras som ett tal mellan 0 och 59.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MINUT(tal)

tal är som tidvärde ett decimaltal för vilket antal minuter ska beräknas.

Exempel

=MINUT(8,999) returnerar 58

=MINUT(8,9999) returnerar 59

=MINUT(NU()) returnerar det aktuella minutvärdet.

Stötta oss!