VECKONR

VECKONR beräknar veckonumret i året för det interna datumvärdet.

note

Enligt den internationella ISO-standarden ISO 8601 ska måndag räknas som veckans första dag. En vecka som sträcker sig över ett årsskifte tilldelas ett nummer i det år då merparten av veckans dagar infaller. Det innebär att vecka 1 ett givet år alltid är den vecka då den 4 januari infaller.


tip

This function is available since LibreOffice 5.1.


note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ISOWEEKNUM(Number)

tal är det interna datumtalet.

note

When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Example

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) returns 53. Week 1 starts on Monday, 1999-01-04.

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVÄRDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PÅSKDAGEN

EDATUM

SLUTMÅNAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MÅNAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVÄRDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

Stötta oss!