TIMME

Returnerar timmen för ett givet tidsvärde. Timmen returneras som ett heltal mellan 0 och 23.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

TIMME(tal)

tal är som tidvärde ett decimaltal för vilket timmen ska beräknas.

Exempel

=TIMME(NU()) returnerar innevarande timme

=TIMME(C4) returnerar 17 om innehållet i C4 = 17:20:00.

Stötta oss!