SLUTMÅNAD

Returnerar datumet för den sista dagen i en månad som infaller månader från startdatumet.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SLUTMÅNAD(Startdatum; Månader)

Startdatum är ett datum (utgångspunkten för beräkningen).

Månader är antalet månader före (negativt) eller efter (positivt) startdatumet.

Example

Vilken är den sista dagen i den månad som infaller 6 månader efter den 14 september 2001?

=SLUTDATUM(DATUM(2001;9;14);6) returnerar det interna serienumret 37346. Formaterat som ett datum blir det 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If you specify the date directly, we recommend using the standard ISO 8601 format because this should be independent of your selected locale settings.

EOMONTH wiki page

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVÄRDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PÅSKDAGEN

EDATUM

SLUTMÅNAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MÅNAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVÄRDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

Stötta oss!