SLUTMÅNAD

Returnerar datumet för den sista dagen i en månad som infaller månader från startdatumet.

Symbolen Info

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SLUTMÅNAD(Startdatum; Månader)

Startdatum är ett datum (utgångspunkten för beräkningen).

Månader är antalet månader före (negativt) eller efter (positivt) startdatumet.

Example

Vilken är den sista dagen i den månad som infaller 6 månader efter den 14 september 2001?

=SLUTDATUM(DATUM(2001;9;14);6) returnerar det interna serienumret 37346. Formaterat som ett datum blir det 2002-03-31.

=SLUTDATUM("2001-09-14";6) fungerar också. Om datumet anges som en sträng måste det ha ISO-format.

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVÄRDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PÅSKDAGEN

EDATUM

SLUTMÅNAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MÅNAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVÄRDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

Please support us!