SLUTMÅNAD

Returnerar datumet för den sista dagen i en månad som infaller månader från startdatumet.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SLUTMÅNAD(Startdatum; Månader)

Startdatum är ett datum (utgångspunkten för beräkningen).

Månader är antalet månader före (negativt) eller efter (positivt) startdatumet.

Exempel

Vilken är den sista dagen i den månad som infaller 6 månader efter den 14 september 2001?

=SLUTDATUM(DATUM(2001;9;14);6) returnerar det interna serienumret 37346. Formaterat som ett datum blir det 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If you specify the date directly, we recommend using the standard ISO 8601 format because this should be independent of your selected locale settings.

Stötta oss!