PÅSKDAGEN

Returnerar datumet för påskdagen för det angivna året.

Syntax

EASTERSUNDAY(Year)

År är ett heltal mellan 1583 och 9956 eller 0 och 99. Du kan även beräkna andra helgdagar genom att addera med datumet.

Easter Monday = EASTERSUNDAY(Year) + 1

Good Friday = EASTERSUNDAY(Year) - 2

Pentecost Sunday = EASTERSUNDAY(Year) + 49

Pentecost Monday = EASTERSUNDAY(Year) + 50

Example

=EASTERSUNDAY(2000) returns 2000-04-23.

=EASTERSUNDAY(2000)+49 returns the internal serial number 36688. The result is 2000-06-11. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.EASTERSUNDAY

Date & Time Functions

DATUM

DATEDIF

DATUMVÄRDE

DAG

DAGAR

DAGAR360

PÅSKDAGEN

EDATUM

SLUTMÅNAD

TIMME

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUT

MÅNAD

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NU

SEKUND

KLOCKSLAG

TIDVÄRDE

IDAG

WEEKDAY

VECKONR

VECKONR_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

ARBETSDAGAR

WORKDAY.INTL

ÅR

ÅRDEL

Stötta oss!