DATUM

Med den här funktionen beräknar du ett datum med år, månad och dag och visar det i cellens formatering. Standardformatet för en cell som innehåller funktionen DATE är datumformatet men du kan formatera cellerna med valfritt talformat.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

DATUM (År; Månad; Dag)

År är ett heltal mellan 1583 och 9957 eller mellan 0 och 99.

In - LibreOffice - General you can set from which year a two-digit number entry is recognized as 20xx.

Månad är ett heltal som anger en månad.

Dag är ett heltal som anger en dag i månaden.

Om värdena för månad och dag ligger utanför det tillåtna intervallet förs de över till nästa siffra. Om du anger =DATUM(00;12;31) blir resultatet 12/31/00. Om du däremot anger =DATUM(00;13;31) blir resultatet 1/31/01.

Exempel

=DATUM(00;1;31) ger 00-01-31 ger 1/31/00 om cellformatsinställningen är ÅÅ-MM-DD.

Stötta oss!