SEKUND

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

AVERAGEIFS(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Func_range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the mean.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

Sökningen stöder jokertecken eller reguljära uttryck. Med reguljära uttryck aktiverat, kan du skriva "all.*", för att hitta första platsen för "all" följt av vilka bokstäver som helst (eller inga). Om du vill söka efter en text som också är ett reguljärt uttryck, anger du "\"-tecknet (bakstreck), eller omger texten med \Q...\E. Du kan stänga av eller aktivera automatisk evaluering av jokertecken och reguljära uttryck i inställningarna under - LibreOffice Calc - Beräkna.

warning

Att använda funktioner där ett eller flera argument är sök-kritierier som representerar reguljära uttryck, ger ett första försök att konvertera söksträngen till ett tal. Till exempel, ".0" konverteras till 0.0 och så vidare. Om det lyckas så gör ett försök att matcha numeriskt istället för strängbaserat. Men om en locale används där decimalskiljetecknet inte är punkt kommer det att evalueras som reguljärt uttryck. För att tvinga en matchning som strängbaserat reguljärt uttryck istället för numeriskt som ett tal kan du använda något som inte kan tolkas som ett tal, till exmpel ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Example

Consider the following table

A

B

C

1

Product Name

Sales

Revenue

2

pencil

20

65

3

pen

35

85

4

notebook

20

190

5

book

17

180

6

pencil-case

not

not


warning

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Simple usage

=MEDEL (A1:A50)

Calculates the average for values of the range B2:B6 that are greater than or equal to 20. Returns 25, because the fifth row does not meet the criterion.

=MEDEL (A1:A50)

Calculates the average for values of the range C2:C6 that are greater than 70 and correspond to cells of B2:B6 with values greater than or equal to 20. Returns 137.5, because the second and fifth rows do not meet at least one criterion.

Using regular expressions and nested functions

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calculates the average for values of the range C2:C6 that correspond to all values of the range B2:B6 except its minimum and maximum. Returns 127.5, because the third and fifth rows do not meet at least one criterion.

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calculates the average for values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range starting with "pen" and to all cells of the B2:B6 range except its maximum. Returns 65, because only second row meets all criteria.

Reference to a cell as a criterion

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of AVERAGEIFS function. For example, the above function can be rewritten as follows:

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

If E2 = pen, the function returns 65, because the link to the cell is substituted with its content.

Open file with example:


AVERAGE, AVERAGEA, AVEDEV, [text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

COUNTIFS, MINIFS, MAXIFS, [text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found]., SUMIFS

Lista med reguljära uttryck

Stötta oss!